Fata i Garonja kod zubara

Fata došla kod zubara, smjestila se u stolac i naredila svom Garonji da sjedne kraj stolca. Zubar je zbunjeno pogleda:

– Jel’, bona, š’a je ovo, šta s’ psa povela?

Fata uzdahne:

– E, da, zaborav’la sam reć’… kad ja jauknem od boli, Garonja poludi pa grize i trga…